Information

Tilmelding
Minimums alder for deltagelse er 12 år.

Startnumre er personlige. Udlån af startnummer til anden person medfører diskvalifikation. De arrangerende klubber gør alt for at sikre afviklingen af alle afdelinger. Men i tilfælde af aflysning bliver der ikke refunderet penge for det aflyste løb.

Der køres i følgende klasser:
•    Damer
•    Senior
•    H40
•    H50
•    U15
•    Køretiden for alle klasser er 1 time + på begyndt omgang

Program
Kl. 08:30 til 9:45
Indskrivning og udlevering af startnumre. Du skal selv gemme dit startnummer og medbringe det til de næste afdelinger. Selv om du allerede har et startnummer, skal du altid indskrive dig før start ved hver afdeling.
Kl. 10:00: Start Senior
Kl. 10:02: Start H40
Kl. 10:04: Start H50
Kl. 10:06: Start Damer og U15

Kl. ca. 12:00: Uddeling af lodtræknings præmier

Efter hvert løb er der gratis forplejning samt mulighed for køb af sodavand.

Præmier
Efter hvert løb hædres de 3 hurtigste i alle klasser. Efter sidste afdeling er der præmier til de 3 bedst placerede i det samlede resultat.
Efter hvert løb udtrækkes der lodtrækningspræmier blandt alle indskrevne deltagere. Man skal være tilstede når lodtrækningen foretages. Ellers trækkes der en ny vinder.

Desuden udtrækkes der et gavekort på kr. 1500,- blandt alle forhånds tilmeldte. De nævnte præmier kan kun vindes af ryttere, der er fysisk tilstede ved lodtrækningen efter sidste afdeling.

Ruter
Ruternes længde er ca. 6,5km og vil have varierende sværhedsgrader. Ved svære nedkørsler kan der forekomme "chicken-runs", som er nemmere men lidt længere. Ruterne er afmærket med pile og minebånd.
På ruten vil der være en dropzone til affald. Hen kastning af affald på andre dele af ruten er naturligvis ikke acceptabelt og kan medføre diskvalifikation.

Sikkerhed
Alle deltagere skal bære hjelm. Deltagelse sker på eget ansvar. Skader på egen person, såvel som på anden person eller materiel, er arrangørerne uvedkommende. For personer under 18 år sker deltagelse på forældres ansvar. Der må ikke benyttes cross-cykler eller cykel med hjælpemotor.

Tidstagning
Omgangstider og sluttid registreres for alle deltagere og vil fremgå af resultatlisten på hjemmesiden snarest efter løbet. Vi bruger Timestamper til tidtagningen, så det er vigtigt, at dit startnummer er placeret synligt foran på cyklen.

Resultater
Der udarbejdes en samlet resultatliste for alle 5 løb. Det samlede resultat udarbejdes efter Danmarks Cykle Union's pointsystem. Hvis en rytter ikke får registreret en tid, får vedkommende point efter antal tilmeldte +1 i afdelingen.
Ved pointlighed ses først på hvem der har flest første, anden osv. pladser. Herefter brydes lighed til fordel for den, der er bedst placeret i sidst gennemførte afdeling. Ingen ryttere kan placeres på en "delt" placering.
Henvendelser vedrørende fejl i resultatlisten kan sendes til løbsleder for den enkelte afdeling, mailadresse findes ved at klikke på linket (løbsleder navn) på infosiden for den pågældende afdeling. Sidste frist for rettelser er tirsdagen efter løbet.

DESIGN & CMS: WWW.MEDIACONNECT.DK